Home » » งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๒ ปี "พระครูวิจิตรคุณวัตร"

งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๒ ปี "พระครูวิจิตรคุณวัตร"


พระครูวิจิตรคุณวัตร (ลับ ปญฺญาทีโป)
          ตำแหน่ง : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง (ร.จอ.ชอ.)
                         เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
         อายุ  ๗๒ ปี (ข้อมูลปี ๒๕๕๖)
         พรรษา ๕๐ (ข้อมูลก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๕๖)

สถานะเดิม
          ชื่อเดิม นายลับ นามสกุล ชนากลาง
          เกิดวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔
          สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย

สถานที่เกิด   หมู่ ๙ บ้านคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                   นามบิดา  นายรอด  ชนากลาง
                   นามมารดา  นางอึ่ง  ชนากลาง


อุปสมบทเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่ ๒๓  เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕
          พัทธสีมาวัดคอนน้อย  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
          นามพระอุปัชฌาย์  เจ้าอธิการโม่  อินฺทสโร   
          ได้รับฉายาว่า  ปญฺญาทีโป


วิทยฐานะทางการศึกษา
          ประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ตำแหน่งการปกครอง
          - วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          - วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนาวัดบัว ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          - วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          - วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นพระอุปัชฌาย์
          - วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

          วัดโนนหมัน  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕  เดิมตั้งติดกับบ้านโนนหมัน และใกล้กับบ้านโนนโนนสูง ทั้ง ๒ หมู่บ้านตั้งมาประมาณ ๒๐ กว่าปี ปีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ ๑๒ ครอบครัว มีนายปาน  สนิทกลาง และนายอินทร์  กมลกลาง เป็นหัวหน้านำสร้างวัด ภายหลังทั้ง ๒ ท่านได้รับยกย่องจากเจ้าเมือง ให้นายอินทร์  กมลกลาง เป็น “ขุนด่านอินทร์” ทำหน้าทีเป็นกำนัน ส่วนนายปาน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ในหมู่บ้านที่ตั้งนี้ มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นชื่อว่า “ต้นหมัน” ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโนนหมัน” เมื่อครั้งที่สร้างวัดจึงตั้งชื่อให้ตรงกับหมู่บ้านว่า “วัดโนนหมัน”


ที่ตั้ง             เลขที่ ๑๒ บ้านโนนหมัน  ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ทะเบียนวัด    เลขที่ ๔๕๕
สังกัด           มหานิกาย
เนื้อที่           จำนวน  ๓๔ ไร่ ๓ งาน  ๕๐ ตารางวา

อาณาเขต   
          ทิศเหนือ  ติดถนนสำราญราษฎร
          ทิศใต้   ติดถนนรอบหมู่บ้านโนนหมัน
          ทิศตะวันออก  ติดที่ดินนางสว่าง
          ทิศตะวันตก  ติดถนนรอบหมู่บ้านโนนหมัน


ถาวรวัตถุ
          ๑. อุโบสถ  กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๓๕๓๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง พื้นด้านในขัดหินอ่อน ผนังโดยรอบวาดภาพพุทธประวัติ  รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕
          ๒. ศาลาการเปรียญ  เป็นศาลา ๒ ชั้น กว้าง ๑๔ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารกึ่งไม้กึ่งปูน หลังคามุงกระเบื้อง พื้นชั้น ๒ ปูด้วยไม้ ชั้นล่างเป็นพื้นหินอ่อนขัดมัน
          ๓. กุฎิสงฆ์  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคาร ๒ ชั้น กึ่งไม้กึ่งปูน หลังคามุงสังกะสี พื้นปูด้วยไม้ ผาไม้ทั้งหลัง
          ๔. เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก


เจ้าอาวาส/รักษาการแทนเจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
          ๑. พระอธิการงก (พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๙)
          ๒. พระอธิการโป๊ะ  (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๓)
          ๓. พระครูพรหมยานประสุต (๒๔๘๕-๒๕๐๘)
          ๔. พระครูวิจิตรคุณวัตร (พ.ศ.๒๕๑๒-ปัจจุบัน)

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
          ๑. พระชัยมงคล  อภิวํโส (หมาน)
----------------------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger