Home » » งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๖ ปี "พระครูวิสารวรกิจ"

งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๖ ปี "พระครูวิสารวรกิจ"


กำหนดงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๖ ปี
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง | เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ                               

เวลา ๐๗: ๐๐ น. พระครูวิสารวรกิจ ตักบาตรพระร่วมกับพุทธศาสนิกชน
                       ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๐:๐๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
                       พระสงฆ์สมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๑:๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๒:๐๐ น.  ถวายน้ำสรง
                      เสร็จพิธี


รายชื่อ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
          ๑. พระครูอนุวัฒน์ชินวงศ์ : เจ้าคณะอำเภอโนนไทย  วัดโนนไทย
          ๒. พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ : เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง  วัดหนองหัวฟาน
          ๓. พระครูวิสุทธิประยุตต์ : เจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง  วัดประชาคมาราม
          ๔. พระครูอุดมเหมคุณ : เจ้าคณะอำเภอพระทองคำ  วัดทองหลาง
          ๕. พระครูสิริคณานุรักษ์ : เจ้าคณะอำเภอชุมพวง  วัดศิริโภคาภิรมย์
          ๖. พระครูสุธรรมานุรักษ์ : เจ้าคณะอำเภอประทาย  วัดกระโดน
          ๗. พระครูวิภัชธรรมคุณ  : เจ้าคณะอำเภอครบุรี  วัดจระเข้หิน
          ๘. พระครูพิทักษ์ปทุมากร : เจ้าคณะอำเภอโชคชัย  วัดใหม่สระประทุม
          ๙. พระครูโกวิทกิตติสาร : เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  วัดโนนหมัน
         ๑๐. พระครูพิมลธรรมานุวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง  วัดบ้านห้วย
ประวัติ พระครูวิสารวรกิจ
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง | เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า


          ชื่อ : บุญส่ง
          นามสกุล : วงศ์กลาง
          ฉายา : วิสารโท
          อายุ : ๗๖ ปี
          พรรษา : ๕๕

          เกิด : วันพุธ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
          บิดาชื่อ : นายสุข วงศ์กลาง
          มารดาชื่อ : นางใบ วงศ์กลาง
                            พี่น้อง  : ๙ คน

ชาติภูมิ : บ้านสันติสุข ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา
     จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านขาม

การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ (อายุ ๒๑ ปี)
                         เจ้าอธิการโฮด ฐานิสฺสโร : เป็นพระอุปัชฌาย์
                         พระสว่าง กตสาโร : เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                         พระถนอม : เป็นพระอนุสาวนาจารย์
     ณ พัทธสีมาวัดบ้านขาม อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาหลังการอุปสมบท
          พ.ศ.๒๕๐๓ : สอบได้ นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๓๐ : สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๔๓ : สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๔๗ : จบปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๕๐ : จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งหน้าที่การงานทางการปกครอง
          พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๑๒ : เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า ต. ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๑๔ : เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พ.ศ.๒๕๒๒ : เป็นพระอุปัชฌาย์
          พ.ศ.๒๕๓๒ : เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์
          พ.ศ.๒๕๑๖ : เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของ พระครูพินิจยติกรรม เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูวิสารวรกิจ
          พ.ศ.๒๕๒๐ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม
          พ.ศ.๒๕๒๗ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม
          พ.ศ.๒๕๔๓ : เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในพระราชทินนามเดิม
งานทางการศึกษา
          พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๐ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๐๔-ปัจจุบัน : เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
          พ.ศ.๒๕๑๒-ปัจจุบัน : เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

งานเผยแผ่
          พ.ศ.๒๕๐๔ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมกถึก
          พ.ศ.๒๕๐๙ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูง
          พ.ศ.๒๕๕๔ :
          พ.ศ.๒๕๕๕ : รางวัล "เสาเสมาธรรมจักร"
                           : โล่รางวัล "ศิษย์เก่าหลักสูตรขั้นพื้นฐานดีเด่น" ประเภทบุคคล

---------------------
 สถานที่ : วัดหนองหว้า
 รายงาน : S-HaTCore

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger