Home » » งานต้อนรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานต้อนรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


กำหนดงานต้อนรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง | เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดการ

     เวลา                    กิจกรรม                                                                            
     ๐๗: ๐๐ น.          ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
     ๑๐:๐๐ น.            นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                              นายเนตร  ปลั่งกลาง : นำกราบพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล/รับศีล

                              ประธานสงฆ์ : ให้ศีล


     ๑๐:๑๕ น.            กำนันตำบลด่านคล้า : อ่านปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                              พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

     ๑๐:๓๐ น.            พระครูวิสารวรกิจ : กล่าวสัมโมทนียกถา

                               ถวายเครื่องไทยธรรม

                               พระสงฆ์ ให้พรเป็นภาษาบาลี / รับพร

     ๑๑:๐๐ น.             ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร
                               เสร็จพิธีหมายเหตุ : เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมรายนามพระสมณศักดิ์ ๑๙ รูป
     ๑. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๒. พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๓. พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๔. พระครูถาวรวุฒิธรรม : เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
     ๕. พระครูสังวรประสาท : เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
     ๖. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ : เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
     ๗. พระครูปัญญาวุฒิคุณ  : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๘. พระครูสถิตธัญญารักษ์ : เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
     ๙. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ : เจ้าคณะตำบลโตนด
     ๑๐. พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๑๑. พระครูนันทธรรมโกวิท : เจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๑๒. พระครูสุตวีรากร : เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๑๓. พระครูนันทธรรมนิวิฐ : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
     ๑๔. พระครูอุดมอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่
     ๑๕. พระครูสุนทรธรรมประสาท : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๑๖. พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๗. พระครูปทุมขันติธรรม : เจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๘. พระครูประภาตธรรมรส : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๙. พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาทรายชื่อเจ้าภาพ
     ๑. นายสมพันธ์ ซึมกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
     ๒. กำนันวุฒิจักษ์  สำราญกลาง
     ๓. นายเสมอ - นางสมัย  เลากลาง
     ๔. โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)
     ๕. นายสมทรง – นางทิวารัตน์  รัตน์กลาง
     ๖. นายเม็ง – นางน้อย  สำราญกลาง
     ๗. นายจุ้ย – นางจุน  เลากลาง
     ๘. ผอ.ศิลปากร – ครูนงนุช  ใจคุณ
     ๙. เทศบาลตำบลด่านคล้า
     ๑๐. ผู้ใหญ่พนม – นางประภา  เพชรนอก
     ๑๑. ผู้ใหญ่บัวพิศ – นางบุญส่ง  ยอดด่านกลาง
     ๑๒. ผู้ใหญ่มานพ  ค่ากลาง
     ๑๓. ผู้ใหญ่บุญนำ  รักด่านกลาง
     ๑๔. ผู้ใหญ่เย็น – นางสมเพ็ชร  เกยด่านกลาง
     ๑๕. นายพวง  ใกล้กลาง
     ๑๖. นายประทวน – นางฉลวย  โขดสันเทียะ
     ๑๗. เรืออากาศตรีปัญญา – นางนิภา  มั่นกลาง
     ๑๘. นายชุ่ม – นางจุล  เชื่อมจอหอ
     ๑๙. นายแจ่ม – นางสมเกลี้ยง  ซื่อสัตย์
     ๒๐. นายพุ่ม  แน่พิมาย พร้อมครอบครัว

World Pace Academy Cyber U Pakistan
Honorary Doctor Prakhruwisanworakit [Boonsong Wongklang]

          Having served the Academy as advisor and supporter in academic matters in International Trade and Economies World Peace, and the Board of Trustees, upon   recommendation of the Academy hereby appoints you to the honor of Distinguished Scholar and Professor of International Trade and Economies, World Peace to represent the Academy as member of graduate evaluation committees, as a member of the Academy, as a member of Academic Council of the Academy.
          On this tenth of April, 2013, the Board of Trustees and Committee of the Academy congratulate you in this achievement.
          Congratulation,

President : Dr.Khalid Latif
Director : Dr.Abdul Waheed
Principal : Chair Prof. Raywat Chatreewisit
World Pace Academy Cyber U Pakistan
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง วิสารโท)

          ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้การส่งเสริมด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาระดับชาติ  คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นนักวิชาการด้านการศึกษา เป็นผู้มีคุณค่า สมควรได้รับรางวัลจากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม
          ให้ไว้เมื่อวันที่  ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ นี้  คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับท่านพระครูวิสารวรกิจ ที่ประสบความสำเร็จนี้
          ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

ดร.คาลิด ลาทีฟ : ประธาน
ดร.อับดุล วาฮีด : ผู้อำนวยการ
ดร.เววัต  ชาตรีวิสิทธิ์ : ผู้จัดการแปลโดย :

ครูปราณีต  จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)


----------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า
 รายงาน : S-HaTCore

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger